Home

JJK. is het eerste nichekantoor waar de werelden van recht en bedrijfskunde elkaar vinden in op maat gesneden adviezen voor de ondernemingsleiding.

Daarbij staat het adviseren over een juiste corporate governance centraal. De zogenoemde environment, social and governance (ESG) en governance, risk and compliance (GRC) factoren zijn de nieuwe verschijningsvormen van corporate governance. Zij zijn echter ook heel duidelijk herkenbaar binnen de bedrijfskundige kaders. Bij het bepalen van de strategie zijn de demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke (DESTEP) factoren elementen in de omgevingsanalyse. Deze elementen van de strategie staan aan de basis van de nieuwe verschijningsvormen van corporate governance.

Hiermee wordt corporate governance een integraal en goed passend onderdeel van de bedrijfsvoering. Zodoende is ook een integrale advisering noodzakelijk. Deze integrale advisering komt tot uiting middels de diensten van JJK.